Ανέβηκαν και τα δύο τελευταία θέματα του 10ου τεύχους στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού

Schooligans 1.1.2008


 

Ανεβάσαμε στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιοδικού και τα δύο τελευταία θέματα του 10ου τεύχους, το Ξεστραβώσου! (διαβάστε το εδώ) και το Η ιστορία μιας παρέας [part 2].


 

Καλή Χρονιά!!!! 

 

 ___________________________________________________
|  .  . .    .  .  . .  .  .   .   . |
| .  . .  _\/_   * *     .   .  . .  |
|  . *   /\    *  o._\/_  *   .   .  |
| . * *    `o    O  /\     *   .  . |
|.        O    ` o O .   *  *  .  |
| _\/_              o         . |
|  /\      .     o . O      _\/_  |
|.  .      o    O          /\   |
|.   o      O  .`.   O o .    .   . |
|. *   O      ''. | .`.     O o    . |
| .    .    _  \ | /  .        *  |
|.  *   o   ( '- - (@) - -._) O        . |
| *      O (_)  / | \     o    * .  |
|.          ._/ . `.'    .      . |
|         O  ._;  O        * . |
| _\/_ . o O . o       o    O       |
|  /\          O   .    o     . . |
|            o        .      |
| .          .    O     _\/_  . . |
| . *       O      o      /\   . |
|  . *     o       .        .   |
| .  *    .        _\/_  * *  . . . |
| . .  .  _\/_    *    /\  * . .  .  |
| .  . .  /\   * . *    . . .. .  . |
|_____________________________________________________|